addthisnew2016

test
WebP (เว็บพี) E-mail
Saturday, 19 November 2011 03:48

WebP (เว็บพี) เป็นรูปแบบของไฟล์รูปภาพที่มีการบีบอัดหรือลดขนาดให้เล็กลงด้วยวิธีการที่เรียกว่า lossy โดยผู้ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาคือกูเกิล หลังจากที่ได้มีการเข้าไปซื้อบริษัท On2 Technology WebP เป็นโครงการย่อยของโครงการรูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่ชื่อ WebM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการให้สิทธิ์ในการใช้แบบ BSD Licenseรูปแบบของไฟล์ WebP นี้ได้มีการประกาศตัวเมื่อปี 2010 โดยพร้อมที่จะเป็นมาตรฐานไฟล์รูปภาพแบบเปิด (Open Standard) แบบใหม่ บนเว็บโดยจะมีขนาดที่เล็กลงและมีสีที่เหมือนจริงมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแข่งขันกับไฟล์รูปแบบเดิมโดยตรงนั่นคือไฟล์ JPEG


เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2011ที่ผ่านทางโครงการได้ประกาศว่า WebP ใช้ได้กับภาพเคลื่อนไหว , ICC Profile, XMP และ tilling โดยได้มีการทดสอบโดยการนำไฟล์แบบ PNG มาทำการแปลงเป็นไฟล์แบบ WebP แล้วสามารถลดขนาดลงได้ถึง 45 %ในตอนนี้เว็บบราวเซอร์ที่ใช้ได้กับไฟล์ WebP ก็มี Google Chrome และ Opera


ภาพการเปรียบเทียบคุณภาพและขนาดของไฟล์ภาพแบบ webp