addthisnew2016

test
What we do
ระบบ E-Document ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เป็นระบบสำหรับบริหารจัดการเอกสารในสำนักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ง่ายในการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ และลดต้นทุนให้กับองค์ด้านเอกสาร โดยระบบมีคุณสมบัติดังนี้

 • Metadata เป็นลักษณะข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บอยู่ในตัวของตัวเอกสารเอง โดยจะมีประโยชน์ให้เราสามารถรู้ที่มาที่ไปของเอกสารนั้น วันเดือนปีที่สร้าง หรืออื่นๆ
 • Integration การจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์มาไว้ที่เดียวกัน
 • Indexing เป็นการจัดทำดัชนีเอกสารให้สามารถสืบค้นหรือเรียกมาใช้งานได้ง่ายและสะดวก
 • Storage มีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถเคลื่อนย้ายหรือทำการสำรองข้อมูลได้โดยผ่านกระบวนการปิดบังข้อมูลไม่ให้ผู้ที่ไม่ควรเห็นข้อมูลสามารถมาเปิดดูได้ง่ายๆ
 • Retrieval สามารถเรียกคืนข้อมูลเอกสารที่จัดเก็บมาดูหรือมาใช้ได้ง่ายโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ตามสิทธิ์ที่ได้รับในการเข้าถึงเอกสารนั้นๆ
 • Distribution สามารถแจกจ่ายไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นๆ ได้ง่าย
 • Security มีระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสารไม่สามารถให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ามาดูหรือแก้ไขได้
 • Workflow รองรับระบบการการทำงานแบบขั้นตอนหรือสารบรรณ หรือ BPM
 • Collaboration สามารถทำงานร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารเช่น การแก้ไขเอกสารร่วมกัน
 • Versioning มีการเก็บรุ่นหรือเวอร์ชั่นของเอกสาร สามารถเรียกรุ่นเก่ามาใช้งานแทนเอกสารใหม่ที่ผ่านแก้ไขไปแล้วได้
 • Searching มีระบบการค้นหาที่หลากหลาย และง่ายสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อการค้นหาเอกสารต่างๆ
 • Publishing มีระบบเพื่อเผยแพร่เอกสาร เมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
 • Reproduction สามารถทำเนาหรือก๊อปปี้เอกสารเพื่อสร้างเป็นเอกสารใหม่ได้
ภาพจาก flickr.com
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2