addthisnew2016

test
CMS (Content Management System) : ระบบจัดการเว็บไซต์ อัตโนมัติ Print E-mail

cmsบริการ ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์อัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่น มีมาตรฐานสูง มีเครื่องมือ    อย่างครบครันช่วยให้ท่านใช้งานง่าย เปรียบเหมือนกับการใช้งาน Microsoft Word  เหมาะสำหรับท่านที่    ต้องการบริหารจัดการข้อมูลทุกส่วนได้ด้วยตัวท่านเอง จัดการโครงสร้างของเว็บไซต์ ปรับแต่งเนื้อหา รูปภาพ     เมนู แบบการจัดวางในหน้าเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ และยังมีโครงสร้างที่สวยงาม ซึ่งสามารถช่วยลด    ค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์ได้อย่างมาก