5 รูปแบบของการพัฒนาเว็บไซต์ที่ควรหลีกเลี่ยง

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

1 ใช้แอนิเมชั่นมากจนเกินไป
การใช้ลูกเล่นแอนิเมชั่นพวก javascript ต่างๆ ควรนำมาใช้เพียงแค่พองามไม่มากมายและดูถึงความจำเป็นในการใช้งาน ไม่ควรให้มากจนเกินไปจนทำให้ดูน่ารำคาญต่อผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บ


2 มีรูปแบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติ
การให้มีการเล่นวิดีโออัตโนมัติอาจจะทำให้ผู้ที่เขามาดูเว็บเกิดการหน้าแตกหรือตกใจเมื่อเปิดดูเว็บแล้วมีวิดีโอแสดงขึ้นมาและเสียงดัง ซึ่่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้คนไม่อยากเข้ามาเว็บนี้อีกเลย

3 ไม่มีการลดขนาดภาพหรือเว็บไซต์
ถ้าเว็บมีความจำเป็นต้องใช้งานภาพในเนื้อหาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการลดขนาดของภาพให้เล็กลง ไม่ว่าจะลดจากโปรแกรมแต่งภาพหรือลดขนาดภาพจากเทคการทำเว็บจากเทคโนโลยีต่างๆ

4 ไม่คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานและ มีเมนูที่ยุ่งยาก
การออกแบบเว็บไซต์ควรคำนึกถึงประโยชน์การใช้งานที่ง่าย เมนูไหนที่จำเป็นต้องใช้บ่อย หรือเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการเห็นได้ง่าย ก็ควรวางไว้ในตำแหน่งที่หาได้ง่าย เป็น

5 ไม่คำนึงถึงเนื้อหาที่มาแสดงบนเว็บ
สิ่งสำคัญสิ่งนึงที่ผู้ใช้งานเว็บต้องการที่จะเข้ามาชมเว็บไซต์นั้นก็คือเพื่อหาข้อมูล ซึ่งก็คือเนื้อหานั่นเอง ถ้าเว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเว็บที่ดีๆ ย่อมทำให้คนอยากเข้ามาเยี่ยมชมเว็บของเราบ่อยๆ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เว็บไม่มีเนื้อหาที่ดีเป็นอันขาด