Internet of Things (IoT) ทุกสรรพสิ่งสามารถเชื่อมต่อกันด้วยอินเตอร์เน็ต

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
Internet of Things (IoT) หรือสรรพสิ่งออนไลน์ คือการที่ทุกสรรพสิ่งจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ เป็นการเชื่อมโยงการโดยเน็ตเวิร์คอินเตอร์เน็ต โดยสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ บ้านเรือน หรือสิ่งอื่นๆ โดยมีการฝั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสรรพสิ่งเหล่านั้น แล้วมีการทำงานของซอฟแวร์อีกทั้งเซ็นเซอร์ทำให้สามารถเชื่อมต่อกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ IoT จะทำให้วัตถุต่างๆ สามารถรับรู้และสามารถควบคุมระยะไกลได้ผ่านเครือข่ายพื้นฐาน เป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการผสมผสานของสิ่งต่างๆ ให้มาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำอันจะเป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อ IoT เป็นเสมือนตัวควบคุมระยะไกลและเป็นสิ่งกระตุ้นให้เทคโนโลยีมีความสมบูรณ์แบบและทรงพลังมากกว่าการเป็นแค่ระบบไซเบอร์ทางกายภาพทั่วๆ ไป ซึ่งก็จะมีส่วนประกอบและครอบคลุมไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบกริดอัจฉริยะ (Smart grids) ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Homes) ระบบมันสมองของการคมนาคม (Intelligent Transportation) และระบบเมืองอัจริยะ (Smart City) ซึ่งแต่ละอย่างมีความเป็นเอกเทศและเอกลักษณ์ของตัวเองในด้านอุปกรณ์ฝั่งข้างในและระบบคอมพิวเตอร์ แต่ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเตอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญได้มีการคาดการณ์ว่า IoT จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนราว 50 ล้านคนได้ในปี 2020 นี้


สรรพสิ่งในความหมายของ IoT นั้นสามารถบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น IoT หรือไม่ได้นั้นจากความมากมายหลากหลายของอุปกรณ์ เช่นเครื่องเฝ้าระวังหัวใจเทียม ดาวเทียมด้านการเกษตร อุปกรณ์ตรวจจับชายฝั่ง รถยนต์ที่ฝั่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เครื่องวิเคราะห์ DNA อุปกรณ์ช่วยนักดับเพลิง ซึ่งนักวิชาการทแนะนำว่าอันไหนที่ควรเรียกว่าเป็น สรรพสิ่งหรือ IoT นั้นให้ดูว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือไม่คือ มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ มีซอฟแวร์ มีข้อมูลและมีการบริการ ถ้ามีครบตามนี้ก็เรียกว่า สรรพสิ่งหรือ IoT ได้ อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วสามารถส่งข้อมูลให้แก้กันระหว่างอุปกรณ์ได้อัตโนมัติ ปัจจุบันมีตัวอย่างของอุปกรณ์ในตลาดเช่น ระบบเครื่องวัดอุณภูมิอัจฉริยะในระบบซักอบแห้งที่มีการใช้ระบบไวไฟเพื่อการควบคุมระยะไกล ระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นต้น


จากการขยายตัวของการใช้งานระบบอินเตอร์ที่มีมากขึ้นในทุกพื้นที่ของโลกจะเป็นตัวช่วยในการใช้งานระบบ IoT ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์และจำนวนมากมายมหาศาลและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ IoT จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกและส่วนหนึ่งของคนในชีวิตประจำ เช่น ระบบเมืองอัจฉริยะ ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เป็นต้น


แหล่งข้อมูล wikipedia.org
ภาพประกอบจาก flickr.com โดย Rae Allen