Blog


ลงโฆษณาใน Facebook
บริการทำ ลงโฆษณาใน Facebook โดยจะทำการโฆษณาสินค้าบริการของท่านเพื่อให้แสดงโฆษณาในเว็บ facebook.com ซึ่งเป็น Social Network ที่ได้ความนิยมสูงสุดทั่วโลกและประเทศไทย

ในสถานะการณ์ปัจจุบันเราจะทิ้งการตลาดออนไลน์ไปไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะการ "ลงโฆษณาในกูเกิล" เพราะทุกคนจะใช้บริการ หรือซื้อสินค้าอะไรซักอย่างก็จะนึกถึงแต่ google ถ้าคนเหล่านั้นหาท่านไม่เจอใน google

Internet of Things (IoT) หรือสรรพสิ่งออนไลน์ คือการที่ทุกสรรพสิ่งจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ เป็นการเชื่อมโยงการโดยเน็ตเวิร์คอินเตอร์เน็ต